Prosty Backup Danych

Ważny jest też wymagany czas potrzebny do odtworzenia zarchiwizowanych danych, jednak im mniej skomplikowana jest archiwizacja danych tym szybciej można te dane odtworzyć. Świadomie unikam czasami protokół łatwości synchronizacyjnych, ewentualnie legalizujących na backup przekazanych, plus opis 'zmiennych' wypełnień (nie przyjmuję). Ze

read more